ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ข้าราชการ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาบ้า (ปลาสุลต่าน)? ปลาตะเพียน และปลายี่สกเทศ? จำนวนรวม 500,000 ตัว ในโครงการเพิ่มประชากรสัตว์น้ำจืดและพัฒนาแหล่งน้ำผุด ประจำปี 2565 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ณ อ่างเก็บน้ำคลองบ้านกลาง หมู่ 4 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ คณะครู และนักเรียน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ