รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง เมษายน 2565


[2022-07-25] ชาวประมงเก็บขยะคืนฝั่ง มิถุนายน 2565.. [2022-07-25] รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง มิถุนายน 2565.. [2022-07-25] รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง พฤษภาคม 2565.. [2022-07-25] ชาวประมงเก็บขยะคืนฝั่ง พฤษภาคม 2565.. [2022-07-25] ชาวประมงเก็บขยะคืนฝั่ง เมษายน 2565.. [2022-06-20] รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง เมษายน 2565.. [2022-05-25] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการประมงและเรือประมง.. [2022-05-19] เข้าร่วมหารือเกี่ยวการบริหารจัดการการประมงของประเทศไทย.. [2022-05-11] เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุม.. [2022-05-05] เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU.. อ่านทั้งหมด 

รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง เมษายน 2565  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง