การเลื่อนวันรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื.. [2021-03-10 ] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเ.. [2021-03-10 ] รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท.. [2021-03-10 ] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยก.. [2021-03-05 ] การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไ.. [2021-03-02 ] การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งป.. [2021-02-17 ] รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดกรมประมง.. [2021-02-17 ] รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชก.. [2021-02-09 ] ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง.. [2021-01-28 ] การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งป.. [2021-01-08 ]
อ่านทั้งหมด 

การเลื่อนวันรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 

 เผยเเพร่: 2021-01-08  |  อ่าน: 635 ครั้ง

 

              ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มกราคม 2563

             เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลได้กำหนดมาตรการระยะเร่งด่วนด้านการป้องกันโรค สุขภาพ สำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย กรมประมงจึงขอเลื่อนการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะบรรเทาลง สำหรับการกำหนด วันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมประมงจะแจ้งให้ทราบในโอกาสถัดไป (รายละเอียด)