การเลื่อนวันรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขั.. [2021-06-30 ] การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกรมประมง.. [2021-06-25 ] การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไ.. [2021-06-22 ] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการและผ.. [2021-06-18 ] การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งป.. [2021-05-24 ] หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 604 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564.. [2021-05-21 ] ประกาศกรมประมง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคั.. [2021-05-20 ] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง เลื่อนการสอบเพื่อว.. [2021-05-13 ] การขอย้ายเปลี่ยนแปลงสายงานไปกำรงตำแหน่งสายงานเจ้าพนักงานประมง ระดับปฏิ.. [2021-05-07 ] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแ.. [2021-04-23 ]
อ่านทั้งหมด 

การเลื่อนวันรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 

 เผยเเพร่: 2021-04-23  |  อ่าน: 731 ครั้ง

 

              ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มกราคม 2563

             เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลได้กำหนดมาตรการระยะเร่งด่วนด้านการป้องกันโรค สุขภาพ สำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย กรมประมงจึงขอเลื่อนการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะบรรเทาลง สำหรับการกำหนด วันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมประมงจะแจ้งให้ทราบในโอกาสถัดไป (รายละเอียด)