การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.. [2021-12-01 ] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ.. [2021-11-30 ] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ.. [2021-11-29 ] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ.. [2021-11-29 ] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ.. [2021-11-29 ] รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท.. [2021-11-23 ] การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง.. [2021-11-22 ] การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง.. [2021-11-22 ] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อข้าราชการ.. [2021-11-11 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการส.. [2021-11-05 ]
อ่านทั้งหมด 

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 

 เผยเเพร่: 2021-11-05  |  อ่าน: 1,561 ครั้ง

 

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 741 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 742 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (รายละเอียด)

  เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 (ข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง) (ดาวน์โหลด)

  เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 (แบบประเมินบุคคล) (ดาวน์โหลด)