จัดแถลงข่าว “ประมงแปดริ้ว ปลอดโรค ปลอดภัย” ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างความเข้มแข็งอาชีพประมงให้ยั่งยืน

ตรวจสอบสิทธิเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้.. [2020-05-21 ] คลินิกเคลื่อนที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562.. [2019-01-22 ] ลงพื้นที่ประสานงานเบื้องต้นและสำรวจความพร้อมของสถานที่.. [2019-01-16 ] ลงพื้นที่จับพิกัดและวาดแผนที่แผนผังแปลงของเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอสนามชั.. [2019-01-16 ] โครงการฝึกอบรม "การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สัตว์น้ำ.. [2018-04-19 ] จัดอบรมโครงการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม กิจกรรมห.. [2018-03-13 ] แบนเนอร์.. [2018-02-05 ] ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประมงพาณิชย์ ประจำปี 2561.. [2018-01-23 ] ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านประมง ประจ.. [2018-01-22 ] ประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 อ.. [2017-12-22 ]
อ่านทั้งหมด 

จัดแถลงข่าว “ประมงแปดริ้ว ปลอดโรค ปลอดภัย” ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างความเข้มแข็งอาชีพประมงให้ยั่งยืน 

 เผยเเพร่: 2017-12-22  |  อ่าน: 917 ครั้ง

 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดแถลงข่าว “ประมงแปดริ้ว ปลอดโรค ปลอดภัย” ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างความเข้มแข็งอาชีพประมงให้ยั่งยืน

วันนี้ (๑๐พ.ย.๖๐) ที่มหาลัยราชภัฎราชนครินทร์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดงาน
แถลงข่าว “ประมงแปดริ้ว ปลอดโรค ปลอดภัย”
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่ครัวไทย โดยมีนางพจนีย์ รักกลิ่น ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว
 นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคการประมงถือว่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจประมง ซึ่งมีสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลากะพงขาว กุ้งขาวแวนาไม ปลาสลิด ปลานิลและอาหารทะเล ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และพันธกิจของกรมประมง คือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ให้ได้มาตรฐานทั้งไทยและสากลตลอดห่วงโซ่การผลิต จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้มีคุณภาพมาตรฐาน สู่ครัวไทย ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านมาตรฐานและความปลอดภัยดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตสินค้าประมงในจังหวัดผลิต และจำหน่าย สัตว์น้ำ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยไร้สารพิษตกค้าง ปลอดภัย  พัฒนาสถานที่จำหน่ายสินค้าประมงสู่มาตรฐานความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นแหล่งผลิตสินค้าประมงที่มีความปลอดภัยจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ อีกทั้งสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร ให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันสร้างสินค้าการประมงเกรดพรีเมี่ยม พร้อมสร้างโอกาสในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในการผลิต สามารถตรวจสอบย้อนกลับตลอดเส้นทางการผลิต สร้างความเข้มแข็งการประกอบอาชีพ ให้เกิดความยั่งยืนและ มั่งคั่ง เป็นรูปธรรมแก่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการในจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างแท้จริง และในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบป้าย “ประมงแปดริ้ว ปลอดโรค ปลอดภัย” ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจประมงด้วย