จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (นปจ.เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร))

จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (นปจ.เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)) 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220430184118_1_file.jpgจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (นปจ.เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร))