จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ศปจ.กาฬสินธุ์)


[2022-05-11] การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. [2022-05-11] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ.. [2022-01-26] อำนาจหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์.. [2022-01-26] โครงสร้างศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์.. [2022-01-26] จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (นปจ.เขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น)).. [2022-01-26] จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (นปจ.เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)).. [2022-01-26] จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ศปจ.กาฬสินธุ์).. [2021-07-07] รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (สขร.).. [2021-03-06] ป้องกันและปราบปรามการทำผิดกฎหมายประมง.. [2021-03-06] เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง..

จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ศปจ.กาฬสินธุ์) 


https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220602160307_1_file.jpgจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ศปจ.กาฬสินธุ์)

-ตุลาคม 2564

-พฤศจิกายน 2564

-ธันวาคม 2564

-มกราคม 2565

-กุมภาพันธุ์ 2565

-มีนาคม 2565

-เมษายน 2565

-พฤษภาคม 2565

-มิถุนายน 2565

-กรกฎาคม 2565

-สิงหาคม 2565

-กันยายน 2565