จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ศปจ.กาฬสินธุ์)

จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ศปจ.กาฬสินธุ์) 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220602160307_1_file.jpgจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ศปจ.กาฬสินธุ์)

-ตุลาคม 2564

-พฤศจิกายน 2564

-ธันวาคม 2564

-มกราคม 2565

-กุมภาพันธุ์ 2565

-มีนาคม 2565

-เมษายน 2565

-พฤษภาคม 2565

-มิถุนายน 2565

-กรกฎาคม 2565

-สิงหาคม 2565

-กันยายน 2565