รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (สขร.)


[2022-05-11] การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. [2022-05-11] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ.. [2022-01-26] อำนาจหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์.. [2022-01-26] โครงสร้างศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์.. [2022-01-26] จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (นปจ.เขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น)).. [2022-01-26] จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (นปจ.เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)).. [2022-01-26] จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ศปจ.กาฬสินธุ์).. [2021-07-07] รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (สขร.).. [2021-03-06] ป้องกันและปราบปรามการทำผิดกฎหมายประมง.. [2021-03-06] เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง..

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (สขร.) 


ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2564

ศูนย์ป้องกันและปราบปราประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

-ตุลาคม 2563

-พฤศจิกายน 2563

-ธันวาคม 2563

-มกราคม 2564

-กุมภาพันธุ์ 2564

-มีนาคม 2564

-เมษายน 2564

-พฤษภาคม 2564

-มิถุนายน 2564