รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (สขร.)

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (สขร.) 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2564

ศูนย์ป้องกันและปราบปราประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

-ตุลาคม 2563

-พฤศจิกายน 2563

-ธันวาคม 2563

-มกราคม 2564

-กุมภาพันธุ์ 2564

-มีนาคม 2564

-เมษายน 2564

-พฤษภาคม 2564

-มิถุนายน 2564