สร้างบ้านปลา สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงชุมชน

สร้างบ้านปลา สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงชุมชน 

 เผยเเพร่: 2019-07-05  |  อ่าน: 118 ครั้ง

 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี ออกปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ร่วมมือชาวประมง             บ้านโฉลกหลำ อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปฏิบัติงานจัดทำซั้งกอ เพื่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำและเลี้ยงตัวในวัยอ่อนของสัตว์น้ำแหล่งน้ำของชุมชน  ทำให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่น