กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


[2023-05-26] ประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำ ตามประกาศกรมประมง  เรื่อง กำหนดพื.. [2023-05-26] กิจกรรมอื่นๆ : นายสุชาติ เดชแดง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำ.. [2023-05-25] กิจกรรมอื่นๆ : น่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล(.. [2023-05-25] กิจกรรมควบคุม (ฉพาะกิจ) : หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด.. [2023-05-25] กิจกรรมอื่น : หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดขุนด่านปราการชล(นครนาย.. [2023-05-19] กิจกรรมควบคุมฯ : ออกปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมและบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้.. [2023-05-19] กิจกรรมอื่น ๆ : นายสุชาติ เดชแดง ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯพร้อมด้วยเจ้าหน้า.. [2023-05-12] ควบคุม : ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย เพื่อเพิ่ม.. [2023-04-28] กิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง : งพื้นที่เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการใ.. [2023-04-28] กิจกรรมควบคุม : ปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมและบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

      วันที่ 30 มิถุนายน 63 นำโดยนายชูศักดิ์  เณรเลียบ  พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อน    ขุนด่านปราการชล นครนายก ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี        ณ  ท่าน้ำวัดหลวงปรีชากูล ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  โดยนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธี  พร้อมหน่วยงานราชการจังหวัดปราจีนบุรี  และประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ชนิดสัตว์น้ำที่ปล่อยได้แก่ ปลาตะเพียนขาว  500,000 ตัว, ปลาตะเพียนทอง  50  ตัว, ปลาหมอไท  50  ตัว, ปลาตะโกก  200  ตัว และปลาโพง  50 ตัว รวมทั้งสิ้น  500,350 ตัว