กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในพื้นที่แหล่งน้ำจืด จ.ฉะเชิงเทรา


[2022-08-30] ประชาสัมพันธ์ ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่พบผู้นำท้องถิ่น.. [2022-08-17] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-07-27] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-06-30] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง เรื่อง ห้า.. [2022-06-28] ออกตรวจปราปราม เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรื.. [2022-06-16] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปราม ช่วงฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข.. [2022-06-11] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-05-27] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือ.. [2022-05-16] VDO ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่.. [2022-05-16] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือ.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในพื้นที่แหล่งน้ำจืด จ.ฉะเชิงเทรา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


      วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา โดยนายนิยม กันทะเขียว นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจประมงน้ำจืดนางพญา ๑๑ รวมทั้งสิ้น ๕ นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน และในระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี ๒๕๖๕ ในพื้นที่แม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๒ คดี ดังนี้

               คดีที่ ๑  เวลา ๑๐.๔๕ น. นำเรือตรวจประมงน้ำจืดนางพญา ๑๑ ออกตรวจปฏิบัติงานปราบปราม ต.จุกเฌอ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จนถึง ต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ได้ตรวจพบลอบพับได้ หรือไอ้โง่ จำนวน ๒ ปาก พร้อมสัตว์น้ำเบญจพรรณ (สภาพเน่าเสีย) ประมาณ ๒ กก. ลักลอบทำการประมงในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยมิได้รับอนุญาต มีความผิดตาม ม. ๖๗ (๒) และมีบทลงโทษ ตามมาตรา ๑๔๗ ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำ จึงดำเนินการรื้อถอนเครื่องมือดังกล่าว พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.สาวชะโงก จ.ฉะเชิงเทรา ตาม ปจว. ข้อ ๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๒๘ น. 

             คดีที่ ๒  เวลา ๑๑.๐๐ น. นำเรือตรวจประมงน้ำจืดนางพญา ๑๑ ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามจนถึง ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ได้ตรวจพบเครื่องอวนทับตลิ่ง ยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน ลักลอบทำการประมงในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยมิได้รับอนุญาต มีความผิดตาม ม. ๖๓ และมีบทลงโทษ ตามมาตรา ๑๔๓ ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำ จึงอาศัยอำนาจตาม ม. ๑๐๓ ดำเนินการรื้อถอนเครื่องมือดังกล่าว พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ตาม ปจว. ข้อ ๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๓ น.