กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในพื้นที่แหล่งน้ำจืด จ.นครนายก


[2022-06-16] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปราม ช่วงฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข.. [2022-06-11] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-05-27] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือ.. [2022-05-16] VDO ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่.. [2022-05-16] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือ.. [2022-05-07] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-04-27] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-03-30] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-03-12] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-02-10] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในพื้นที่แหล่งน้ำจืด จ.นครนายก 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


   วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๕.๐๐ น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา  โดยนายไพสันต์  แพงศร นายท้ายเรือ ส ๓ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก รวมทั้งสิ้น  ๕  นาย  ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน ที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่คลองโพธิ์  บางปลัง  (คลองชลประทาน) ม.๗  ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก ตรวจพบเครื่องมือลอบพับได้ หรือไอ้โง่   จำนวน  ๕  ปาก พร้อมสัตว์น้ำเบญจพรรณ  (สภาพเน่าเสีย) ประมาณ ๓  กก. ลักลอบทำการประมงในที่   สาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยมิได้รับอนุญาต  มีความผิดตาม ม. ๖๗ (๒) และมีบทลงโทษ ตามมาตรา ๑๔๗  ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำ จึงอาศัยอำนาจตาม  ม. ๑๐๓ แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ดำเนินการรื้อถอนเครื่องมือดังกล่าว  พร้อมของกลาง  ส่งพนักงานสอบสวน  สภ.ดงละคร  จ.นครนายก  ตาม ปจว. ข้อ ๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๕๐ น