กิจกรรมควบคุมฯ : ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2560 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่แหล่งน้ำจืดลำรางสาธารณะคลองตาแหยม ม.6 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา  จ.นครนายก


[2022-05-16] VDO ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่.. [2022-05-16] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือ.. [2022-05-07] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-04-27] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-03-30] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-03-12] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-02-10] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-01-20] กิจกรรมเสริมสร้าฯ : ออกปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงใ.. [2022-01-13] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2021-12-25] กิจกรรมควบคุม : ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่า.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมควบคุมฯ : ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2560 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่แหล่งน้ำจืดลำรางสาธารณะคลองตาแหยม ม.6 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา  จ.นครนายก 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


    วันที่  14  ธันวาคม  2564  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา  ได้รับแจ้งจากสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ได้มีการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ในพื้นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน โดยไม่ได้รับอนุญาต ข้าพเจ้านายนิยม  กันทะเขียว  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน   4  นาย  ได้ประสานงานกับสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก และได้ร่วมกับนางสาวรัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางสาวศิธรา โชติพิทักษ์ ประมงอำเภอบ้านนา  รวมทั้งสิ้น  6  นาย ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2560 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่แหล่งน้ำจืดลำรางสาธารณะคลองตาแหยม ม.6 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา    จ.นครนายก ตรวจพบมีการใช้เครื่องมือลี่ จำนวน  4  ผืน และลอบพับได้ หรือไอ้โง่ จำนวน  1  ปาก ลักลอบทำการประมงในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยมิได้รับอนุญาต ตาม ม. 63  มีความผิดตาม   ม. 143  ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำ จึงอาศัยอำนาจตาม  ม. 103 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2560  ดำเนินการรื้อถอนเครื่องมือดังกล่าวข้างต้น ส่งพนักงานสอบสวน  สภ.บ้านนา  จ.นครนายก