กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก


[2022-07-27] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-06-30] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง เรื่อง ห้า.. [2022-06-28] ออกตรวจปราปราม เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรื.. [2022-06-16] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปราม ช่วงฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข.. [2022-06-11] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-05-27] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือ.. [2022-05-16] VDO ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่.. [2022-05-16] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือ.. [2022-05-07] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-04-27] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


เรียน ผู้บังคับบัญชา

     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา โดยนายนิยม กันทะเขียว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ จำนวน 2 นาย ดังนี้ 1.) นายไพสันต์ แพงศร นายท้ายเรือ ส. 3 2.) นายนพดล ศรีดำขลิบ ช่างเครื่องยนต์ ช 4 และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก จำนวน 3 นาย ดังนี้ 1.) นายประภาส พิมกนกวรรณ 2) นายปรัชญา ชมเชย 3.) นายอดิภัทร กลิ่นหวล รวมทั้งสิน 6 นาย ออกตรวจพื้นที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕60 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่คลองสาธารณะ ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก ตรวจพบเครื่องมือตาข่ายกางกั้น (ลี่) จำนวน 2 ปาก และเครื่องมือโพงพาง จำนวน 1 ปาก ลักลอบทำการประมงในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยมิได้รับอนุญาต ตาม ม. 63 มีความผิดตาม ม. 143 ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำ จึงอาศัยอำนาจตาม ม. 103 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2560 ดำเนินการรื้อถอนเครื่องมือทำการประมง ลี่ และเครื่องมือโพงพาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมือง จ.นครนายก ตาม ปจว. ข้อ 6 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.28 น. พ.ต.ท. มงคล โครตอาสา พนักงานสอบสวน