กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

[2022-01-20] กิจกรรมเสริมสร้าฯ : ออกปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงใ.. [2022-01-13] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2021-12-25] กิจกรรมควบคุม : ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่า.. [2021-12-15] กิจกรรมควบคุมฯ : ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชกำหน.. [2021-12-11] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2021-11-25] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2021-11-19] กิจกรรมควบคุม : ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้.. [2021-11-08] กิจกรรม : วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564.. [2021-11-03] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนคร.. [2021-10-19] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก 

 เผยเเพร่: 2021-10-19 |  อ่าน: 75 ครั้ง

 

เรียน ผู้บังคับบัญชา

     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา โดยนายนิยม กันทะเขียว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ จำนวน 2 นาย ดังนี้ 1.) นายไพสันต์ แพงศร นายท้ายเรือ ส. 3 2.) นายนพดล ศรีดำขลิบ ช่างเครื่องยนต์ ช 4 และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก จำนวน 3 นาย ดังนี้ 1.) นายประภาส พิมกนกวรรณ 2) นายปรัชญา ชมเชย 3.) นายอดิภัทร กลิ่นหวล รวมทั้งสิน 6 นาย ออกตรวจพื้นที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕60 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่คลองสาธารณะ ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก ตรวจพบเครื่องมือตาข่ายกางกั้น (ลี่) จำนวน 2 ปาก และเครื่องมือโพงพาง จำนวน 1 ปาก ลักลอบทำการประมงในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยมิได้รับอนุญาต ตาม ม. 63 มีความผิดตาม ม. 143 ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำ จึงอาศัยอำนาจตาม ม. 103 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2560 ดำเนินการรื้อถอนเครื่องมือทำการประมง ลี่ และเครื่องมือโพงพาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมือง จ.นครนายก ตาม ปจว. ข้อ 6 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.28 น. พ.ต.ท. มงคล โครตอาสา พนักงานสอบสวน