กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในพื้นที่แหล่งน้ำจืด จ.นครนายก ,จ.ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา


[2022-05-27] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือ.. [2022-05-16] VDO ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่.. [2022-05-16] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือ.. [2022-05-07] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-04-27] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-03-30] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-03-12] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-02-10] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-01-20] กิจกรรมเสริมสร้าฯ : ออกปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงใ.. [2022-01-13] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในพื้นที่แหล่งน้ำจืด จ.นครนายก ,จ.ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


    วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายนิยม กันทะเขียว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจนางพญา 11 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา รวม 8 นาย ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ในช่วง “ฤดูน้ำแดง” ประจำปี 2564 ในพื้นที่แม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ได้ตรวจพบมีการใช้เครื่องมือ โพงพาง จำนวน 3 ปาก ทำการประมง โดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำความผิด จึงได้ตรวจยืดของกลางโพงพาง จำนวน 3 ปาก ส่งพนักงานสอบสวน จำนวน 2 คดี ดังนี้

คดีที่ 1 พื้นที่ ม.3 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โพงพาง  จำนวน  1  ปาก

คดีที่ 2 พื้นที่ ต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา  โพงพาง  จำนวน  2  ปาก