ประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมเรือโบ๊ต ส่วนท้ายเรือแตก

กิจกรรมเสริมสร้างฯ : ออกปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. [2021-07-30 ] กิจกรรมควบคุม : ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2021-07-26 ] ลงนามถวายพระพรชัยมงคล.. [2021-07-22 ] ประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมประมง ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ณ โรงเรียนนายร้อยพร.. [2021-07-15 ] ประชาสัมพันธ์ ออกปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชุนประม.. [2021-07-13 ] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2021-07-09 ] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2021-06-25 ] กิจกรรมควบคุม ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดนครนายก ตามที่ไ.. [2021-06-17 ] กิจกรรมเสริมสร้างฯ ออกปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงใ.. [2021-06-11 ] ประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมเรือโบ๊ต ส่วนท้ายเรือแตก.. [2021-06-09 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมเรือโบ๊ต ส่วนท้ายเรือแตก 

 เผยเเพร่: 2021-06-09  |  อ่าน: 85 ครั้ง

 

        หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา  โดยยานพาหนะเรือโบ๊ต ที่ใช้ประจำหน่วยฯ  ได้เกิดการชำรุดท้ายเรือแตก ไม่สามารถนำออกปฏิบัติงานออกตรวจปราบปรามได้ นั้น

        บัดนี้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) ได้รับมอบหมายจากนายนิยม กันทะเขียว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ ให้ดำเนินการซ่อมแซมยานพาหนะเรือโบ๊ต เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำออกปฏิบัติงาน