กิจกรรมควบคุม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา ประชุมหัวหน้าหน่วยฯ ในสังกัด การปฏิบัติช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2564

กิจกรรมเสริมสร้างฯ : ออกปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. [2021-07-30 ] กิจกรรมควบคุม : ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2021-07-26 ] ลงนามถวายพระพรชัยมงคล.. [2021-07-22 ] ประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมประมง ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ณ โรงเรียนนายร้อยพร.. [2021-07-15 ] ประชาสัมพันธ์ ออกปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชุนประม.. [2021-07-13 ] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2021-07-09 ] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2021-06-25 ] กิจกรรมควบคุม ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดนครนายก ตามที่ไ.. [2021-06-17 ] กิจกรรมเสริมสร้างฯ ออกปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงใ.. [2021-06-11 ] ประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมเรือโบ๊ต ส่วนท้ายเรือแตก.. [2021-06-09 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมควบคุม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา ประชุมหัวหน้าหน่วยฯ ในสังกัด การปฏิบัติช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2564 

 เผยเเพร่: 2021-06-09  |  อ่าน: 127 ครั้ง

 

     วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น นายประพล อิสโร ผู้นวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ในสังกัดศูนย์ฯ ในเรื่องการปฏิบัติงานในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน “ฤดูน้ำแดง” ประจำปี 2564 และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณ รวมถึงการใช้และซ่อมแซมยานพาหนะ ของส่วนราชการ ณ ห้องประชุมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก)