เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 1


[2021-05-05] ประกาศฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน ประจำปี 2564.. [2021-05-05] ประกาศฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน ประจำปี 2564.. [2021-01-18] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันพนักงานราชการตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน.. [2020-12-30] เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 1.. [2020-11-17] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง 2564.. [2020-10-15] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง 2564.. [2020-05-25] ประการฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวันอ่อน ประจำปี 2563.. [2020-05-13] ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2563.. [2020-05-13] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ.. [2020-05-13] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ..

เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 1 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  รับสมัครงาน