จับหลุดจระเข้ จังหวัดปราจีนบุรี


[2021-05-05] ประกาศฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน ประจำปี 2564.. [2021-05-05] ประกาศฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน ประจำปี 2564.. [2021-01-18] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันพนักงานราชการตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน.. [2020-12-30] เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 1.. [2020-11-17] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง 2564.. [2020-10-15] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง 2564.. [2020-05-25] ประการฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวันอ่อน ประจำปี 2563.. [2020-05-13] ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2563.. [2020-05-13] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ.. [2020-05-13] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ..

จับหลุดจระเข้ จังหวัดปราจีนบุรี 


    วันที 3 ก.พ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) ได้รับการประสานจาก สนง.ปจ.ปราจีนบุรี ว่ามีผู้พบเห็นจระเข้ในบริเวณคลองกล่ำ บ้านโคกป่าแพง ม.7 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จึงขอสนับสนุน จนท.มาเพื่อสำรวจและจับจระเข้ดังกล่าว ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง(พระนครศรีอยุธยา) ได้มอบหมายให้หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สระบุรี ดำเนินการ
    ผลการดำเนินการ
        1.จับจระเข้เพศผู้ ความยาว 2.5 เมตร น้ำหนักประมาณ 80 กก. จำนวน 1 ตัว
       2.นำส่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปราจีนบุรี เพื่อเก็บรักษาต่อไป