เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง 

 เผยเเพร่: 2019-10-22  |  อ่าน: 35 ครั้ง

 

วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นปท.บางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์  ศปท.เขต ๑ (ระยอง) โดยนายวัยวุฒิ ศันติวิชยะ เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม ๕ นาย

ปฎิบัติงาน กิจกรรมย่อย เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง หมู่ที่ ๕ บ้านแขก ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เพื่อดำเนินงานตามขั้นตอนของโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ตามขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกชุมชนประมงที่จะดำเนินโครงการฯ

และทำการประชาสัมพันธ์ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่่ยวข้อง ให้แก่ชาวประมงได้รับทราบ