"ธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งสำหรับเยาวชน” รุ่นที่ 4

"ธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งสำหรับเยาวชน” รุ่นที่ 4 

 เผยเเพร่: 2019-10-22  |  อ่าน: 68 ครั้ง

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.เขต 1 (ระยอง) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “ธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งสำหรับเยาวชน” รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 54 คน โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย (นางทิภาพร ตรีหัตถ์) เป็นประธานในพิธีเปิด