การบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง

การบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง 

 เผยเเพร่: 2019-10-22  |  อ่าน: 99 ครั้ง

 

วันที่  ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นปท.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์  ศปท.เขต ๑ (ระยอง) โดยนายวัยวุฒิ  ศันติวิชยะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล ๖๑๑  รวม ๕ นาย ร่วมกับสหวิชาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ออกปฏิบัติงานตามกิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง ในเขตพื้นที่ทะเลอ่าวไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและตรวจสภาพการจ้างงานในกิจการประมงทะเลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง