อบรมยุวประมง 

 เผยเเพร่: 2019-10-22  |  อ่าน: 66 ครั้ง

 

วันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.เขต ๑ (ระยอง) ได้ดำเนินการจัดอบรม ตาม “โครงการอบรมยุประมง ประจำปี ๒๕๖๒” รุ่นที่ ๒๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย (นายสุเทพ เขียวงาม) เป็นประธานวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.เขต ๑ (ระยอง) ได้ดำเนินการจัดอบรม ตาม “โครงการอบรมยุประมง ประจำปี ๒๕๖๒” รุ่นที่ ๒๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย (นายสุเทพ เขียวงาม) เป็นประธาน