ทิ้งซั้ง (ซั้งกอ) 

 เผยเเพร่: 2019-10-22  |  อ่าน: 57 ครั้ง

 

       วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ นปท.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์  ศปท.เขต 1 (ระยอง) ร่วมกับ กลุ่มชาวเลรักษ์ถิ่นอ่าวบางสะพานน้อย จัดโครงการทิ้งซั้ง (ซั้งกอ) เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง ตามกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ประจำปี 2562     ณ ชายทะเลหาดแหลมสน หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอ     บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายอำเภอ       บางสะพานน้อย เป็นประธานในพิธี       วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ นปท.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์  ศปท.เขต 1 (ระยอง) ร่วมกับ กลุ่มชาวเลรักษ์ถิ่นอ่าวบางสะพานน้อย จัดโครงการทิ้งซั้ง (ซั้งกอ) เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง ตามกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ประจำปี 2562     ณ ชายทะเลหาดแหลมสน หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอ     บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายอำเภอ       บางสะพานน้อย เป็นประธานในพิธี