กปต. ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการประมง

กปต. ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการประมง 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 270 ครั้ง

 

วันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๒๓.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้กปต. ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการประมง (Committee on Fishereis: COFI) สมัยที่ ๓๔ ระหว่างวันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ระหว่าง ผู้ประกอบการกับ เจ้าหน้าที่กรมประมง  ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น ๒ อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง