ประชุมสรุปการดำเนินงานกลุ่มคปท. 


วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางกมลลักษณ์ สร้างเอี่ยม เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมวางแผน และสรุปการดำเนินงาน ของกลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ