ประชุมคณะทำงานการเปลี่ยนแปลและปรับแต่งระบบสารสนเทศ

ประชุมคณะทำงานการเปลี่ยนแปลและปรับแต่งระบบสารสนเทศ 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 355 ครั้ง

 

วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายศุภวัฒท์ โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่  ประชุมคณะทำงานการเปลี่ยนแปลและปรับแต่งระบบสารสนเทศ เรื่อง(ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมดิจิทัล ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)  และวาระต่างๆ  ณ ห้องประชุมเสื่อตอ   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมประมง