อบรมเทคโนโลยีของอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค รุ่นใหม่


[2022-08-17] พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอ.. [2022-06-02] มหัศจรรย์ปลาสวยงามดินแดนสยาม..The Story of Native Ornamental Fish in T.. [2022-05-30] สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.. [2022-05-25] พิธีเปิด Fisherman Shop@ Bang Khen.. [2022-05-10] พระราชพิธีฉัตรมงคล.. [2022-05-10] อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และศ.. [2022-05-10] อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และศ.. [2022-04-29] สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ.. [2022-03-29] 2เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ.. [2022-02-18] ประชุมvideo conference.. อ่านทั้งหมด 

อบรมเทคโนโลยีของอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค รุ่นใหม่ 


วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓  นางกมลลักษณ์ สร้างเอี่ยม หัวหน้กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าอบรมเรียนรู้เทคโนโลยีและอปุกรณ์ระบบเน็ตเวิร์ครุ่นใหม่ เพื่อรองรับและตอบสนองการใช้งานของกรมมประมง ซึ้งมีการใช้ที่เพิ่มขึ้น