อวยพร ต้อนรับปีใหม่ 2563  นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง


อวยพร ต้อนรับปีใหม่ 2563  นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง 


วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ร่วมอวยพรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 
จาก นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง