ประชุมระบบเชื่อมโยมข้อมูล

ประชุมระบบเชื่อมโยมข้อมูล 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 333 ครั้ง

 

กรมประมง และกรมเจ้าท่าได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการเพื่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ระบบIUU ระบบ E-LICENCE การแจ้งข้อมูลการแก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำลายเรือ  การขึ้นทะเบียน ทบ.2