สายธารแห่งพระบารมี ๙ สู่วิถีประมงไทย

สายธารแห่งพระบารมี ๙ สู่วิถีประมงไทย 

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 282 ครั้ง

 

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงาน "ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ครั้งที่ ๙ ซึ่งกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่องานด้านการประมงมาโดยตลอดรัชสมัย โอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการด้านการประมง ภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งพระบารมี ๙ สู่วิถีประมงไทย" โดยมี นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมประมง เฝ้ารับเสด็จ
งาน “ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ครั้งที่ ๙ “สายธารแห่งพระบารมี ๙ สู่วิถีประมงไทย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต