เรียนรู้ โปรแกรมประยุกต์ ระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์

เรียนรู้ โปรแกรมประยุกต์ ระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์  

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 561 ครั้ง

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ กลุ่มระบบบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศเรียนรู้ โปรแกรมประยุกต์ จัดการระบบคอมพิวเตอร์ เป็นข้อมูลการตัดสินใจ วางแผน นำเสนอข้องมูลระบบทรัพย์สินต่อผู้บริหาร  ระบบครุภัณฑ์ Hardware Software วิเคราะห์ความต้องการและจัดสรรทรัพยากร  วิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยของระบบ  เพื่อรองรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่ กรมประมง