รับอธิบดีใหม่  


วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายมีศักดิ์ ภักดีคง ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกรมประมง และเข้ารับตำแหน่งอธิบดีคนใหม่ของกรมประมง