ประชุม Seaweb Seafood Summit ครั้งที่ 15

ประชุม Seaweb Seafood Summit ครั้งที่ 15 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 362 ครั้ง

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ขึ้นกล่าวพิเศษในการประชุม Seaweb Seafood Summit ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ ภาพรวมการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายของประเทศไทย ที่มีเป้าหมายสูงสุดคือความยั่งยืนของทรัพยากรประมง ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากทุกภาคส่วน คือรัฐบาล ชาวประมง และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ให้ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการประมงในภูมิภาค หรือ RFMOs บนพื้นฐานความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรประมง

นอกจากนี้ ดร.อดิศร พร้อมเทพ ยังได้ร่วมเวทีเสวนา Out of the shadow: Combating IUU Fishing through a Rapid Increase in Transparency ที่ดำเนินรายการโดย Mr. Steve Trent จาก EJF ซึ่งได้มีการหารือตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม ในประเด็นการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายและประเด็นแรงงานของประเทศไทย