มหัศจรรย์ปลาสวยงามดินแดนสยาม..The Story of Native Ornamental Fish in Thailand 2022


มหัศจรรย์ปลาสวยงามดินแดนสยาม..The Story of Native Ornamental Fish in Thailand 2022 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


??..วันพรุ่งนี้ !!! กรมประมง? ขอเชิญรับชม?
?? Live สดพิธีเปิดงาน? ..??

???? มหัศจรรย์ปลาสวยงามดินแดนสยาม..The Story of Native Ornamental Fish in Thailand 2022????

??????????????????????????????
? โดย ดร.เฉลิมชัย? ศรีอ่อน? 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์? เป็นประธานในพิธีฯ 

ถ่ายทอดสด ผ่านทางเฟสบุคแฟนเพจ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง??>> ??
???????????????????
https://shorturl.asia/bHT6M

??  วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565
?  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 
??  at Charoennakorn Hall, M Floor & Rassada Hall, Fl 1 ICONSIAM

??สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมประมง ได้ที่.. 
??https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/pr

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมง
#กรมประมง
#ICONSIAM
#TheStoryofNativeOrnamentalFishinThailand2022
#มหัศจรรย์ปลาสวยงามดินแดนสยาม K