อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และศาลพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565


อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และศาลพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวผู้บริหารกรมประมง


นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และศาลพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565 และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางขอฝนประทับยืน (พระคันธารราษฎร์) ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สถาปนาครบรอบ 130 ปี ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565