กตน 

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 284 ครั้ง

 

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการประชุมผ่าน Video conference เรื่องกลุ่มตรวจสอบภายใน ประชุมปิดการตรวจการตรวจติดตามการตรวจสอบระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่กรมประมง ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น ๖ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง