ลดใช้ถุงพลาสติกในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม

ลดใช้ถุงพลาสติกในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 

 เผยเเพร่: 2020-05-13  |  อ่าน: 471 ครั้ง

 

"ลดการใช้ถุงพลาสติก" ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) ทดลองการลำเลียงลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำ โดยลำเลียงลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 800,000 ตัว ด้วยถังไฟเบอร์ขนาด 1.5 ตัน เมื่อถึงแหล่งน้ำแล้วทำการลำเลียงลงเรือชาวประมง โดยชุดลำเลียงปล่อยในแหล่งน้ำประกอบด้วยถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร พร้อมปั้มลมแบบพกพาติดตั้งสายลมและหัวทราย เพื่อใช้สำหรับลำเลียงกุ้งก้ามกราม จำนวน 5,000 ตัวต่อถัง ไปปล่อยยังพื้นที่เป้าหมาย โดยการปล่อยพันธุ์กุ้งกรามกราม 1,000,000 ตัว แบ่งการลำเลียงด้วยถังจำนวน 800,000 ตัว และบรรจุด้วยถุง 200,000 สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ 80% และลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 50% อีกทั้งได้รับความสนใจจากชาวบ้านและชาวประมงเป็นอย่างมาก โดยทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) จะพัฒนารูปแบบการลำเลียงกุ้งก้ามกราม เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการลำเลียงให้ได้มากขึ้น เพื่อช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกต่อไปในอนาคต