ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัย ศพช.สมุทรสาคร

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัย ศพช.สมุทรสาคร  

 เผยเเพร่: 2019-06-25  |  อ่าน: 143 ครั้ง

 

ปีงบประมาณ 2562

เรื่อง ศึกษาการผสมข้ามระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลา (Amphiprion percula, Lacep?de, 1802) กับปลาการ์ตูนดำมิดไนท์ (A. ocellaris Cuvier, 1830)

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี  วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2561 วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

งบประมาณที่ได้รับ 325,500 บาท