สรุปผลการจัดซื้อ ศพช.สมุทรสาคร

สรุปผลการจัดซื้อ ศพช.สมุทรสาคร 

 เผยเเพร่: 2019-06-25  |  อ่าน: 123 ครั้ง

 

https://www4.fishttps://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190930144241_1_file.pdfสรุปผลการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตุลาคม 2561

พฤศจิกายน 2561

ธันวาคม 2561

มกราคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม 2562

เมษายน 2562 

พฤษภาคม 2562

มิถุนายน 2562

กรกฎาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผ่านระบบe-gp)

ตุลาคม 2561

พฤศจิกายน 2561

ธันวาคม 2561

มกราคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม 2562

เมษายน 2562

พฤษภาคม 2562

มิถุนายน 2562

กรกฎาคม 2562

สิงหาคม 2562

กันยายน 2562