สรุปผลการจัดซื้อ ศพช.สมุทรสาคร

สรุปผลการจัดซื้อ ศพช.สมุทรสาคร 

 เผยเเพร่: 2019-06-25  |  อ่าน: 151 ครั้ง

 

https://www4.fishttps://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190930144241_1_file.pdfสรุปผลการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตุลาคม 2561

พฤศจิกายน 2561

ธันวาคม 2561

มกราคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม 2562

เมษายน 2562 

พฤษภาคม 2562

มิถุนายน 2562

กรกฎาคม 2562

สิงหาคม 2562

กันยายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผ่านระบบe-gp)

ตุลาคม 2561

พฤศจิกายน 2561

ธันวาคม 2561

มกราคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม 2562

เมษายน 2562

พฤษภาคม 2562

มิถุนายน 2562

กรกฎาคม 2562

สิงหาคม 2562

กันยายน 2562

 

สรุปผลการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563

ตุลาคม 2562

พฤศจิกายน 2562

ธันวาคม 2562

 

สรุปผลการจัดซื้อ ประจำงบประมาณ 2563 (ผ่านระบบ e-GP)

ตุลาคม 2562  (ไม่มีรายการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนี้)

พฤศจิกายน 2562

ธันวาคม 2562