ออกปฏิบัติงานรื้อถอน และตรวจยึด เครื่องมือประมง ที่ลักลอบทำการประมงพื้นที่เขื่อนลำตะคอง


[2022-05-11] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2021-03-19] ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด.. [2021-03-15] ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ํามีไข่ วางไข่.. [2020-11-20] พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540.. [2020-11-17] กฎหมายที่น่ารู้ ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการแจ้งการช่วยเหลือสัตว์ป่าสงวน.. [2020-11-09] กฎหมายประมงที่น่ารู้ กฎหมายบังคับใช้ประจำในพื้นที่น้ำจืด.. [2020-10-28] กฎหมายที่ประมงน่ารู้ การขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัวต์น้ำที่.. [2020-10-20] กฎหมายที่ประมงน่ารู้ พรบ.สิทธิการทำประมงไทย.. [2020-10-20] กฎหมายที่ประมงน่ารู้ พรก.2558 และที่แก้ไขฉบับเต็ม.. [2020-10-20] กฎหมายที่ประมงน่ารู้ ประกาศเขตรักษาพืชพันธ์จังหวัดชัยภูมิ..

ออกปฏิบัติงานรื้อถอน และตรวจยึด เครื่องมือประมง ที่ลักลอบทำการประมงพื้นที่เขื่อนลำตะคอง  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


          วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.? ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ปฏิบัติงานรื้อถอน เครื่องมือประมงประเภท ข่าย จำนวน 15 ผืน ขนาดตาข่าย 14 เซนติเมตร ยาวผืนละ 30 เมตร ลึก 2 เมตร ที่ทำการลักลอบทำการประมงในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำพื้นที่เขื่อนลำตะคอง มีความผิดตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 254 มาตรา 56 บทกำหนดโทษ 138 นำของกลางที่รื้อถอนมาได้ในครั้งนี้ นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองสาหร่าย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว