วันที่ 4 เมษายน 2562 ปล่อยพันธ์ุกุ้งกร้ามกรามและปลานิล โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง พื้นที่บึงละหาน ่จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 4 เมษายน 2562 ปล่อยพันธ์ุกุ้งกร้ามกรามและปลานิล โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง พื้นที่บึงละหาน ่จังหวัดชัยภูมิ 

 เผยเเพร่: 2019-03-29  |  อ่าน: 107 ครั้ง

 

วันที่ 4 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งกร้ามกรามและปลานิล จำนวน 200,000 ตัว โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง โดยมีประมงอำเภอ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้ำจืดชัยภูมิ ชปพ. ผู้นำชุมชน ่จิตอาสา และชาวประมง เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์ุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ