วันที่ 1 เมษายน 2562 กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว พื้นที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง

วันที่ 1 เมษายน 2562 กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว พื้นที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง 

 เผยเเพร่: 2019-03-29  |  อ่าน: 318 ครั้ง

 

วันที่ 1 เมษายน 2562 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอปากช่อง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้้ำ จำนวน 100,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และเพื่อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ พื้นที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง บ้านท่างอย หมู่ที่ 13 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา