วันที่ 28 มีนาคม 2562 กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่

วันที่ 28 มีนาคม 2562 กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ 

 เผยเเพร่: 2019-03-29  |  อ่าน: 151 ครั้ง

 

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอปากช่อง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว เพื่อเพิมผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และเพื่อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา