หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด 

 เผยเเพร่: 2018-12-21  |  อ่าน: 240 ครั้ง

 

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๑ (ระยอง)

               ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) มีหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร งานการประชุม และงานธุรการทั่วไป งานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด  รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆของหน่วยงานในสังกัดต่อกองตรวจการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งพื้นที่จับสัตว์น้ำทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่ง จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร ซึ่งประกอบด้วยหน่วยป้องกันและปราบปราม จำนวน 8 หน่วย ได้แก่

 

               หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ตราด

               หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี

               หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

               หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี

               หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์

               หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์

               หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

               หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน ชุมพร