หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด 

 เผยเเพร่: 2018-12-21  |  อ่าน: 439 ครั้ง

 

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๑ (ระยอง)

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่ 2 จังหวัด คือจังหวัดระยอง และจันทบุรี และพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในสังกัด อีก 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ประกอบด้วยหน่วยป้องกันและปราบปราม จำนวน 8 หน่วย ได้แก่

     1. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ตราด

     2. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี

     3. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

     4. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี

     5. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์

     6. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์

     7. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

     8. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน ชุมพร