เป้าหมายโครงการ และตัวอย่างแบบปฏิทินแผนการปฎิบัติงาน ปี 2566


[2022-08-01] เป้าหมายโครงการ และตัวอย่างแบบปฏิทินแผนการปฎิบัติงาน ปี 2566.. [2022-07-18] แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาส 4 โค.. [2022-01-06] เอกสารขออนุมัติจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565.. [2021-12-24] รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสำเนาอน.. [2021-12-17] รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและพื้นที่ดำเนินการโครงการส่งเสริมการดำเนินง.. [2021-10-26] เป้าหมายการดำเนินงาน (รายโครงการ) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (รายหน่วยงา.. [2021-09-01] รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพ.. [2021-08-05] เอกสารเตรียมความพร้อมทำหนังสือแผนพื้นที่ดำเนินการและแผนปฏิทินรายเดือน.. [2021-03-10] นายธเนศ พุ่มทอง ผอ.กคพ มอบหมายให้นางสาววรรณวดี ศรีสารคาม และนางสาวฤทั.. [2021-03-10] นายธเนศ พุ่มทอง ผอ.กคพ มอบหมายให้ นางสุภาณีย์ เพ็ชรรัตน์ และนางสาวอร.. อ่านทั้งหมด 

เป้าหมายโครงการ และตัวอย่างแบบปฏิทินแผนการปฎิบัติงาน ปี 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง