25 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประชุมเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในพื้นที่ฝั่งอันดามันตอนบน ในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต และศูนย์.. [2021-06-24 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์.. [2021-06-23 ] 16 มิถุนายน 2564 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเ.. [2021-06-17 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์.. [2021-06-13 ] วันที่ 8-11 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต.. [2021-06-13 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์.. [2021-06-07 ] วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ร่.. [2021-06-02 ] วันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก.. [2021-06-02 ] วันที่ 11 - 13 และ 25– 27 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาปร.. [2021-06-01 ] วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงา.. [2021-05-03 ]
อ่านทั้งหมด 

25 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประชุมเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในพื้นที่ฝั่งอันดามันตอนบน ในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563  

 เผยเเพร่: 2021-05-03  |  อ่าน: 323 ครั้ง