25 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประชุมเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในพื้นที่ฝั่งอันดามันตอนบน ในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพ.. [2020-11-13 ] ประกาศกรมประมง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานร.. [2020-08-31 ] 25 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในการประชุมเชิงปฏิ.. [2020-08-27 ] วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายสุชาติ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒน.. [2020-08-11 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ กำหนด.. [2020-07-17 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่.. [2020-07-09 ] ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยแล.. [2020-06-30 ] ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง ขอเลื่อนการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดโดยวิธีขายทอดตลา.. [2020-04-10 ] รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ไตรมาสที่ 2 ปี 2563.. [2020-04-08 ] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาศที่ 2 ปี 2563.. [2020-04-08 ]
อ่านทั้งหมด 

25 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประชุมเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในพื้นที่ฝั่งอันดามันตอนบน ในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563  

 เผยเเพร่: 2020-04-08  |  อ่าน: 213 ครั้ง