ตอนที่ ๒ : พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานการสาธารณสุข


[2022-06-27] วันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการ.. [2022-06-27] วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเน.. [2022-06-27] วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเน.. [2022-06-27] Backdrop ตัวอย่าง สำหรับใช้ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพร.. [2022-06-22] วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. กคพ. จัดการประชุมค.. [2022-06-22] วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารสำนักงานโครงการศูนย์พัฒนา.. [2022-06-17] วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเน.. [2022-06-17] วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเน.. [2022-06-16] วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม สิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอั.. [2022-06-16] เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายถาวรทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผ.. อ่านทั้งหมด 

ตอนที่ ๒ : พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานการสาธารณสุข 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง