กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง จัดการฝึกอบรมด้านโภชนาการ และการแปรรูปสัตว์น้ำ ณ จังหวัดอุบลราชธานี (วันแรก)

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง จัดการฝึกอบรมด้านโภชนาการ และการแปรรูปสัตว์น้ำ ณ จังหวัดอุบลราชธานี (วันแรก) 

 เผยเเพร่: 2020-04-29  |  อ่าน: 122 ครั้ง

 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง

จัดการฝึกอบรมด้านโภชนาการ และการแปรรูปสัตว์น้ำ ณ จังหวัดอุบลราชธานี (วันแรก)

          เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม หมู่ 2 ตำบลตาเกา อำเภอหนองน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อบรมนักเรียนจำนวน 30 คน รายการอาหาร เกี้ยวทอดไส้ปลา ทอดมันปลา ปลาดุกแดดเดียว

 

ที่มา : กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่ทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง.