เข้าอวยพรในวาระวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ผู้บริหารระดับสูง กรมประมง

เข้าอวยพรในวาระวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ผู้บริหารระดับสูง กรมประมง 

 เผยเเพร่: 2020-04-29  |  อ่าน: 121 ครั้ง

 

ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง
เข้าอวยพรในวาระวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 แด่อธิบดีกรมประมง

          วันที่ 4 มกราคม 2562 ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง เข้าอวยพรปีใหม่และรับพรจาก นายอดิศร  พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และนายบรรจง  จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ณ ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง

ที่มาภาพ : ฝ่ายบริหารทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง

ที่มาข่าว : กลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง